தமிழ் சொல்திருத்தி 0.1

×

Warning message

This extension was not updated recently. It might not work with latest versions of OpenOffice.

Primary tabs

Provider:
Ve. Elanjelian
Maintainer:
evolution
Rating:
0

No votes yet

Application:
OpenOffice.org
Tags:
dictionary, extension, spellchecker, extension, Tamil, extension
Post date:
Friday, 16 September, 2011 - 06:28
Statistics
Week: Not tracked - Month: Not tracked - Year: Not tracked
Download extension
System Independent version - All releases
Compatible with OpenOffice 4: Unknown
User feedback:
Compatible with OpenOffice 4.x?

50 இலட்சம் சொற்களுடையத் தொகுதியைக் கொண்டு இந்த சொல்திருத்தி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தொகுதியிலிருந்து பொறுக்கியெடுத்த ஏறக்குழைய 2 இலட்சம் சொற்கள் சொல்திருத்தியில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. ஆயினும், தவறான சொற்களுக்குச் சரியான பரிந்துரைகளை ஓரளவிற்கே இச்சொல்திருத்தியினால் வழங்க முடியும். இனி வரும் வெளியீடுகளில் இச்சிக்கல் மெல்ல மெல்ல களையப்படும். பயன்படுத்திப் பாருங்கள். மேலதிகத் தகவலுக்கு, www.thamizha.com வலைத்தளத்திற்குச் செல்லுங்கள்.

தமிழ் சொல்திருத்தி 0.1

Version Operating system Compatibility Release date
2011.09.16 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 21/09/2011 - 03:40 More information Download
2011.09.16-0.1 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 17/09/2011 - 01:03 More information Download