Yiddish spell checker (YIVO)

×

Warning message

This extension was not updated recently. It might not work with latest versions of OpenOffice.

Primary tabs

Provider:
ייִדיש לעבט
Maintainer:
joystick
Rating:
3

Average: 3 (2 votes)

Application:
OpenOffice.org
Tags:
dictionary, extension, yiddish, extension
Post date:
Thursday, 2 September, 2010 - 04:23
Statistics
Week: Not tracked - Month: Not tracked - Year: Not tracked - Timeline
Download extension
System Independent version - All releases
Compatible with OpenOffice 4: Unknown
User feedback:
Compatible with OpenOffice 4.x?
  • EN: Spellchecking dictionary for Yiddish language.

The Yiddish spell checker (YIVO) was created and is actualised by Simcha Taub of the ייִדיש לעבט project. It is a side effect of the works on creating the Yiddish language corpus.

Yiddish spell checker contains entries in standard YIVO orthography and is compatible with the previously developed specification, which assumes not using typographic ligatures in the simple text because of their special functions. This specification is currently used and respected by the majority of scientific institutions and Yiddish language publishing houses.

First versions of the spell checker, which were unnumbered and weren’t widely spread, were based partly on Raphael A. Finkel’s MySpell dictionary available under LGPLv2+, GPLv2+ or MPLv1.1 licenses.

The spell checker is developed and distributed in three versions: as pure Hunspell files and Mozilla and OpenOffice packages with the same version number. Each of them is available under double licenses: GPLv3+ and Creative Commons BY-SA 3.0.

  • PL: Sprawdzanie pisowni dla języka jidysz.

Słownik Yiddish spell checker (YIVO) został stworzony i jest aktualizowany przez Simchę Tauba z projektu ייִדיש לעבט, jako efekt poboczny prac nad korpusem języka jidysz prowadzonych w ramach projektu.

Słownik zawiera hasła w standardowej ortografii YIVO i zgodne z pierwotnie opracowaną oraz przyjętą przez projekt specyfikacją. Zakłada ona, między innymi, nieużywanie w prostym tekście ligatur typograficznych, ze względu na ich specjalne funkcje. Specyfikacja ta jest obecnie używana i respektowana przez znaczną większość instytucji naukowych zajmujących się jidysz czy też wydawnictw publikujących w tym języku.

W pierwszych testowych nienumerowanych i nieudostępnionych powszechnie wersjach słownika bazowano częściowo na słowniku MySpell Raphaela A. Finkela udostępnionym na licencjach LGPLv2+, GPLv2+ lub MPLv1.1.

Słownik rozwijany jest i dystrybuowany w trzech wersjach. Jako czyste pliki Hunspell oraz jako pakiety dla Mozilla i OpenOffice, które noszą ten sam numer wersji. Wszystkie one dostępne są na podwójnej licencji GPLv3+ i Creative Commons BY-SA 3.0.

Yiddish spell checker (YIVO)

Version Operating system Compatibility Release date
0.0.2 System Independent 3.2, 3.3, 3.4 02/09/2010 - 04:26 More information Download