Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy (FixContentNumbering)

Primary tabs

Maintainer:
tombil
Rating:
5

Average: 5 (1 vote)

Application:
Writer
Tags:
writer, outline, table of contents, numbering
Post date:
Saturday, 29 March, 2014 - 15:15
Statistics
Week: Not tracked - Month: Not tracked - Year: Not tracked
Download extension
System Independent version - All releases
Compatible with OpenOffice 4: Yes
User feedback:
Compatible with OpenOffice 4.x?

This extension (after installation will appear in the "Tools" menu) tries to fix errors in a multilevel numbering of Headings and Table of Contents created using the "Outline Numbering", which arise sometime eg if we often change levels and styles of numbered headings, or when be mixed "Bullets and numbering" with "Outline numbering".
      It works like that: searched in whole document all paragraphs of paragraph styles connected to the levels specified in the "Tools - Outline Numbering," and then remove all manually made changes, including the manually made restart of numbering, etc. Then will remain only pure properties of the applied paragraph styles for Headings.


Tento doplněk (po instalaci se objeví v menu "Nástroje") se snaží opravit chyby ve víceúrovňovém číslování nadpisů a obsahu vytvořeného pomocí "Číslování osnovy", které vzniknou např. když dodatečně měníme úrovně a styly nadpisů, případně pomícháme číslování odrážek a číslování osnovy.
      Pracuje tak, že najde v celém dokumentu všechny odstavce ostylované podle úrovní zadaných v "Nástroje - Číslování osnovy" a pak u nich resetuje všechny ručně provedené změny, včetně ručního restartu číslování. Zůstanou platné pouze vlastnosti dané použitým odstavcovým stylem.

Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy (FixContentNumbering)

Version Operating system Compatibility Release date
1.0.0 System Independent 2.0, 3.0, 4.0 01/04/2014 - 05:50 More information Download
1.0 System Independent 2.0, 3.0, 4.0 30/03/2014 - 14:04 More information Download

Comments

So far, very nice dialogue box that permits setting outline numbers to Headings in Styles and these numbers and heading actually show in the Navigator. The numbering formats conform to different outline styles, too.