Slovak dictionary package / Slovenské slovníky-2011.02.28

Extension:
Extension ID:
org.openoffice.sk.dictionary
Release date:
28/02/2011 - 03:17
Version:
2011.02.28
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus

This is update of dictionary to data (28.02.2011) with improved affix compression (in spellchecker) and several bug-fixes.

You can improve Slovak thesaurus on webpage:
http://sk-spell.sk.cx/thesaurus

***
Slovenský slovník pre kontrolu pravopisu (preklepov), delenie slov a slovník synoným

Toto je aktualizácia k 28.02.2011 s vylepšením afix kompresie (v kontrole preklepov) ako aj opravami chýb.

Do rozširovania synonymického slovníka sa môžete zapojiť aj Vy na stránke:
http://sk-spell.sk.cx/thesaurus