Slovak dictionary package / Slovenské slovníky-2010.02.09

Extension:
Extension ID:
org.openoffice.sk.dictionary
Release date:
08/02/2010 - 16:09
Version:
2010.02.09
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus

This is update of dictionary to data (09.02.2010)
- bugfixs in affix compression in spellchecker
- new words for spellchecker dictionary and thesaurus

You can improve Slovak thesaurus on webpage:
http://sk-spell.sk.cx/thesaurus

***
Slovenský slovník pre kontrolu pravopisu (preklepov), delenie slov a slovník synoným

Toto je aktualizácia k 09.02.2010
- boli opravené chyby v affix kompresií kontroly preklepov
- boli doplnené ďalšie slová do kontroly preklepov a synonymického slovníka

Do rozširovania synonymického slovníka sa môžete zapojiť aj Vy na stránke:
http://sk-spell.sk.cx/thesaurus