OdprtiTezaver - Slovenian Thesaurus-1.3.13500

Extension:
Extension ID:
tezaver.si.thesaurus
Release date:
15/08/2010 - 11:00
Version:
1.3.13500
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

This is the seventh official release of Slovenian thesaurus, the first version including the part of speech information.
Contains 13,500 words and 5,604 synonym sets - 499 words and 216 synonym sets more than the previous version.

To je sedma uradna izdaja slovenskega slovarja sopomenk, prva s podatki o besedni vrsti množic sopomenk.
Vsebuje 13.500 besed in 5.604 množic sopomenk - 499 besed in 216 množic sopomenk več kot prejšnja izdaja.