OdprtiTezaver - Slovenian Thesaurus-1.2.12000

Extension:
Extension ID:
tezaver.si.thesaurus
Release date:
20/07/2010 - 17:04
Version:
1.2.12000
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

This is the fourth official release of Slovenian thesaurus.
Contains 12,000 words and 4960 synonym sets - 500 words and 210 synonym sets more than the previous version. Some errors were fixed.

To je četrta uradna izdaja slovenskega slovarja sopomenk.
Vsebuje 12.000 besed in 4960 množic sopomenk - 500 besed in 210 množic sopomenk več kot prejšnja izdaja. Odpravljene so tudi nekatere napake.