OdprtiTezaver - Slovenian Thesaurus-0.8.8500

Extension:
Extension ID:
tezaver.si.thesaurus
Release date:
09/01/2010 - 11:24
Version:
0.8.8500
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

Contains 8500 words and 3444 synonym sets - 500 words and 217 synonym sets more than previous version. Slovenian thesaurus is in the final stages of beta testing.

Vsebuje 8500 besed in 3444 množic sopomenk - 500 besed in 217 množic sopomenk več kot prejšnja izdaja. Slovar sopomenk zaključuje fazo razvojnega preizkušanja (beta).