OdprtiTezaver - Slovenian Thesaurus-0.8.8000

Extension:
Extension ID:
tezaver.si.thesaurus
Release date:
03/01/2010 - 08:03
Version:
0.8.8000
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

Contains 8000 words and 3227 synonym sets - 500 words and 202 synonym sets more than previous version. Slovenian thesaurus is in the beta testing phase.

Vsebuje 8000 besed in 3227 množic sopomenk - 500 besed in 202 množici sopomenk več kot prejšnja izdaja. Slovar sopomenk je v fazi razvojnega preizkušanja (beta).