OdprtiTezaver - Slovenian Thesaurus-0.7.7500

Extension:
Extension ID:
tezaver.si.thesaurus
Release date:
01/01/2010 - 16:42
Version:
0.7.7500
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

Contains 7500 words and 3025 synonym sets - 498 words and 189 synonym sets more than previous version. Slovenian thesaurus enters the beta testing phase.

Vsebuje 7500 besed in 3025 množic sopomenk - 498 besed in 189 množic sopomenk več kot prejšnja izdaja. Slovar sopomenk je vstopil v fazo razvojnega preizkušanja (beta).