OdprtiTezaver - Slovenian Thesaurus-0.3.3001

Extension:
Extension ID:
tezaver.si.thesaurus
Release date:
29/12/2008 - 18:37
Version:
0.3.3001
Operating system:
System Independent
Compatibility:
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Binary type:
OOo extension (.oxt)
Release Notes: 

Contains 3001 words and 1261 synonym sets - 499 words and 209 synonym sets more than previous version. Fixed automatic updates from www.tezaver.si. Happy 2009!

Vsebuje 3001 besedo in 1261 množic sopomenk - 499 besed in 209 množic sopomenk več kot prejšnja izdaja. Popravljeno preverjanje obstoja posodobitev na www.tezaver.si. Srečno 2009!