An Dearbhair Beag - Scottish Gaelic Spellchecker

Primary tabs

Provider:
Am Faclair Beag & Kevin Scannell
Maintainer:
akerbeltzalba
Rating:
5

Average: 5 (2 votes)

Application:
OpenOffice.org
Tags:
Dictionary, Spellchecker, spelling, gaelic, gàidhlig, Scots Gaelic, Scottish Gaelic
Post date:
Thursday, 2 December, 2010 - 12:32
Statistics
Week: Not tracked - Month: Not tracked - Year: Not tracked - Timeline
Download extension
System Independent version - All releases
Compatible with OpenOffice 4: Yes
User feedback:
Compatible with OpenOffice 4.x?

Cuiridh an leudachan seo dearbhair-litreachaidh ris an tionndadh ionadail de OpenOffice agaibh. Ceartaichidh e barrachd air 1.5 millean facal agus leis a-sin, seo dhuibh an dearbhair-litreachaidh Gàidhlig as motha gu ruige seo.

Thoiribh an aire:

  'S e dearbhair-litreachaidh fosgailte a tha seo. Ge be dè an siostam litreachaidh, tha beàrnan is mì-chinnt am broinn gach aon dhiubh. Air sgàth sinn, tha am fear seo a' gabhail ri litreachadh sam bith a tha ceart ann dà chuid san litreachadh tradaiseanta no GOC. Mar eisimpleir, gabhaidh e an dà chuid ri mór is mòr, doras is dorus agus dàinig is tàinig. Tha e an urra dhuibh fhèin siostam a thaghadh a leanas sibh fhèin.

Ma tha Check spelling as you type beò agaibh ann an OpenOffice mu thràth (i.e. ma chì sibh loidhnichean dearga fo fhaclan a tha air an droch-litreachadh), feumaidh sibh na leanas a dhèanamh gus a chur beò:

 • Innealan/Tools
 • Cànan/Language
 • Airson…/For…
 • Gàidhlig (Alba)
 • Ok. Chì sibh na molaidhean airson faclan a tha air an droch-sgrìobhadh a-nis ma nì sibh briogadh deis air facal fon a bheil loidhne dhearg.

Mur eil Check spelling as you type beò agaibh ann an OpenOffice (i.e. chan fhaic sibh loidhnichean dearga fo fhaclan a tha air an droch-litreachadh), feumaidh sibh na leanas a dhèanamh gus a chur beò:

 • Innealan/Tools
 • Roghainnean/Options
 • Suidheachaidhean Cànain/Language Settings
 • Goireasan-sgrìobhaidh/Writing Aids
 • Thoir sùil air an litreachadh fhad 's a thaidhpeas tu/Check spelling as you type
 • Ok
 • An uairsin leanaibh ris na ceumannan gu h-àrd

English Version
This will add a Scots Gaelic spell-checking extension to your local version of OpenOffice. It will spellcheck just over 1.5 million words, making it by far the biggest Gaelic spellchecker to date.

Please note the following:

 • This is an open spellchecker. Whichever spelling school you follow, there are gaps and inconsistencies in all of them. Therefore this tool will accept any spelling that is correct in both traditional systems and GOC. For example, it will accept mór and mòr, doras and dorus and dàinig and tàinig. It's up to you to pick a system and follow it.

If you already have Check spelling as you type activated in OpenOffice (i.e. you see red lines appear under mis-spelled words), you usually need to do the following to spellcheck Gaelic:

 • Innealan/Tools
 • Cànan/Language
 • Airson…/For…
 • Gàidhlig (Alba)
 • Ok. You can now see the suggestions for mis-spelled Gaelic words by right-clicking on an underlined word.

If you haven't got Check spelling as you type activated in OpenOffice (i.e. you do not see red lines appear under mis-spelled words), you usually need to do the following to spellcheck Gaelic:

 • Innealan/Tools
 • Roghainnean/Options
 • Suidheachaidhean Cànain/Language Settings
 • Goireasan-sgrìobhaidh/Writing Aids
 • Thoir sùil air an litreachadh fhad 's a thaidhpeas tu/Check spelling as you type
 • Ok
 • Then proceed as above

An Dearbhair Beag - Scottish Gaelic Spellchecker

Version Operating system Compatibility Release date
3.3 System Independent 4.1 10/06/2017 - 08:26 More information Download
3.1 System Independent 4.1 31/03/2016 - 06:58 More information Download
3.0 System Independent 4.1 26/05/2015 - 20:23 More information Download
2.9 System Independent 4.1 23/09/2014 - 17:25 More information Download
2.8 System Independent 3.0, 3.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.0 03/03/2014 - 15:05 More information Download
2.7 System Independent 3.0, 3.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.0 08/09/2013 - 08:25 More information Download
2.6 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 08/04/2013 - 18:16 More information Download
2.5 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 16/11/2012 - 06:19 More information Download
2.3 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 15/05/2012 - 05:54 More information Download
2.1 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 01/12/2011 - 07:08 More information Download
2.0 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 03/11/2011 - 16:01 More information Download
1.3 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 23/06/2011 - 16:30 More information Download
1.2 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 31/01/2011 - 12:11 More information Download
1.1 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 29/01/2011 - 09:56 More information Download
1.0-beta-1 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 02/12/2010 - 12:43 More information Download