Catalan hyphenation patterns for OpenOffice.org / Diccionari català de partició de mots per a OpenOffice.org

×

Warning message

This extension was not updated recently. It might not work with latest versions of OpenOffice.

Primary tabs

Maintainer:
rroca
Rating:
3.333335

Average: 3.3 (3 votes)

Application:
OpenOffice.org
Tags:
dictionary, extension, hyphenation, extension, catalan, extension
Post date:
Tuesday, 10 February, 2009 - 07:57
Statistics
Week: Not tracked - Month: Not tracked - Year: Not tracked - Timeline
Download extension
System Independent version - All releases
Compatible with OpenOffice 4: Unknown
User feedback:
Compatible with OpenOffice 4.x?

Separació de mots per al català basada en patrons de TeX. Aquest diccionari parteix bé les eles geminades, però la partició s'ha d'activar des de la pestanya Flux de text de la finestra de format del paràgraf. Si feu servir l'altre mètode, l'entrada del menú Eines/Llengua/Partició de mots, les eles geminades no queden ben partides.

Catalan hyphenation based on TeX patterns. This dictionary has support for the "ela geminada", but hyphenation has to be activated from the Text flow tab in the paragraph format window. If you use the other method, the Tools/Language/Hyphenation menu entry, the "ela geminada" is not properly hyphenated.

Catalan hyphenation patterns for OpenOffice.org / Diccionari català de partició de mots per a OpenOffice.org

Version Operating system Compatibility Release date
0.9.3 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 01/03/2010 - 17:08 More information Download
0.9.2 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 17/04/2009 - 06:28 More information Download
0.9.1 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 05/04/2009 - 10:23 More information Download
0.9 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 03/04/2009 - 04:09 More information Download
0.1 System Independent 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 10/02/2009 - 07:58 More information Download

Comments

En el diccionari hi ha una sèrie de paraules escrites com a excepcions:
cu-rie cu-ries ... vos-al-tres whis-ky whis-kies

Això en el diccionari TeX original era:
\hyphenation{
cu-rie cu-ries gei-sha
...
}

Però el cas és que en l'OpenOffice la divisió d'aquestes paraules amb guionet no funciona correctament. Potser la sintaxi no és correcta. ¿Com s'haurien d'escriure?

This is probably bug http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=100273
You could possibly work around it by encoding the hyphenation dictionary as ISO8859-1 instead of UTF-8